Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.
Ngày đăng: 17/04/2016 11:15PM

Dự án NO4B Lanmak

 + Công ty HKThanoi tham gia triển khai và giải pháp thành công cho tòa nhà NO4B Khu Ngoại giao đoàn.

 - Bãi đỗ xe

 - Hệ thống âm thanh thông báo cho tòa nhà.

 - Hệ thống giám sát an ninh cho tòa nhà.

 - Access Constrol tích hợp thang máy, cửa ra vào, bãi xe.

( Thời gian triển khai trong 3 tháng)